#/sistemski penetracijski test

Opis

Skupaj z vami najprej določimo lastnosti in cilje penetracijskega testa – kakšen napad naj simuliramo, kako je motiviran navidezni napadalec, ali je napadalec zunanji ali notranji in podobno. Nato izvedemo nadzorovan napad na infrastrukturo vaše organizacije (omrežne naprave, strežniki, uporabniški računalniki) in/ali na morebitno najeto zunanjo infrastrukturo (IaaS), ki se fizično nahaja zunaj vaše organizacije, pri čemer ne povzročimo nikakršne škode. Hkrati zabeležimo vse odkrite pomanjkljivosti, ki jih na koncu vključimo tudi v poročilo ter podamo ustrezna priporočila za njihovo sanacijo. Tako pridobite informacijo o najšibkejših členih svojega sistema.

Za koga

Sistemski penetracijski test je primeren za podjetja, ki so že izvedla določene varnostne ukrepe in želijo preveriti njihovo učinkovitost. Penetracijski test namreč ni celovit varnostni pregled, ampak je usmerjen le na tiste varnostne pomanjkljivosti, ki omogočijo napadalcu na čim bolj enostaven način doseči svoje cilje.

Rezultati

Ob zaključku projekta prejmete izčrpno poročilo o sistemskem penetracijskem testu, ki vsebuje:

  • osnovne informacije o projektu
  • poročilo za upravo
  • pregled ciljev penetracijskega testa
  • potek izvedbe penetracijskega testa skupaj s pridobljenimi podatki in dostopi
  • opis drugih mogočih scenarijev napadov
  • pregled odkritih pomanjkljivosti
  • ugotovitve in priporočila

Storitve po vaši meri