#/varnostni pregled izvorne kode aplikacije

Opis

V sodelovanju z vašimi razvijalci pridobimo izvorno kodo programske opreme, napisano v katerem koli programskem jeziku, za katero želite, da jo pregledamo s stališča varnosti. Izvorno kodo analiziramo in pri tem zabeležimo vse pomanjkljivosti, ki bi imele za posledico morebitno napačno delovanje aplikacij, ki bi lahko pomenilo varnostno grožnjo. Na koncu v poročilu podamo tudi priporočila za sanacijo pomanjkljivosti in napotke za varno programiranje, napisane glede na najpogosteje odkrite pomanjkljivosti.

Za koga

Varnostni pregled izvorne kode aplikacij je primeren za podjetja, ki imajo dostop do izvorne kode svojih aplikacij – v nekaterih primerih so to naročniki aplikacij, včasih pa so to le sami razvijalci. Pregled je vedno smiseln – posebno pa takrat, če med razvojem aplikacij posebna skrb varnosti ni bila namenjena.

Rezultati

Ob zaključku projekta prejmete izčrpno poročilo o varnostnem pregledu izvorne kode aplikacij, ki vsebuje:

  • osnovne informacije o projektu
  • poročilo za upravo
  • potek izvedbe varnostnega pregleda
  • pregled odkritih pomanjkljivosti
  • ugotovitve in priporočila

Storitve po vaši meri