#/raziskave in razvoj

V podjetju uspešno povezujemo in krepimo sodelovanje med znanstveno-raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom na področju informacijskih storitev. V podjetju smo v ta namen v letu 2006 registrirali lastno raziskovalno skupino Inštitut za varnost podatkov in informacijskih sistemov (IVPIS). Ob vsaki novi priložnosti prijave na raziskovalne ali razvojne projekte kandidiramo z zavedanjem, da je segment raziskav ter razvoja zelo pomemben za podjetja in vodi v inovativnost ter konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Preko raziskovalnih in razvojnih učinkov projektov se je tudi povečala prepoznavnost našega podjetja.

Trenutni projekti

Viris d. o. o. kot eden izmed konzorcijskih partnerjev sodeluje pri projektu BLOCKCHAIN ENERGETSKO TRGOVANJE Z UMETNO INTELIGENCO – BETAi (www.betai.si).

Glavni cilj/namen operacije:

 • CILJ 1: Postavitev energetske tržnice – P2P za trgovanje z električno energijo na trgu na drobno
 • CILJ 2: Postavitev energetske tržnice – P2P za energetske projekte
 • CILJ 3: Lokalna optimizacija in avtomatizacija upravljanja energetskih naprav z UI v stavbi
 • CILJ 4: Optimizacija in avtomatizacija upravljanja ter trgovanja znotraj bilančne skupine s podporo UI
 • CILJ 5: Optimizacija in avtomatizacija upravljanja ter trgovanja znotraj bilančne skupine s podporo UI in upoštevanjem veleprodajnih trgov

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Evropska kohezijska politika v Sloveniji

Zaključeni projekti

 1. Digitalna forenzika in njena vloga v sodnih postopkih
  Pridobljeni so bili pomembni podatki za razumevanje pogledov pravne stroke in prakse na digitalno forenziko in njeno trenutno ter bodočo vlogo v sodnih postopkih. Prav tako se je analiziralo trenutni obseg uporabe metod digitalne forenzike v praksi kazenskega pravosodja. Trajanje projekta: od 2006 do 2008
  Sodelujoči: Viris (prijavitelj), Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Pravna fakulteta, Fakulteta za policijske in varnostne vede
 2. Načrtovanje integracije podatkovnih baz zaščite in reševanja
  V okviru CRP (ciljni raziskovalni projekt) “Izdelava interaktivnih državnih načrtov zaščite in reševanje v elektronski obliki in njihova integracija v informacijski sistem zaščite in reševanja” so bili narejeni prvi koraki za računalniško podporo povezljivosti vseh državnih načrtov zaščite in reševanja. Trajanje projekta: od 2006 do 2007
  Sodelujoči: Viris (prijavitelj), Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
 3. Model informacijskega sistema za slovenske visokošolske institucije
  V okviru raziskovalnega projekta CRP smo razvili model informacijskega sistema, ki upošteva strateške usmeritve poslovanja visokega šolstva, potrebe na področju upravljanja podatkov in spremljanja kazalnikov v visokem šolstvu ter dobro prakso podobnih rešitev na MŠŠ. Trajanje projekta: 2009
  Sodelujoči: Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Viris (izvajalec), Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
 4. Informacijski sistem za vodenje golfskih turnirjev – Golfriend
  Računanje rezultatov golfskega turnirja z uporabo papirja in svinčnika ni enostavno opravilo. V okviru razvojnega projekta smo razvili programsko opremo za uporabnike, centraliziran strežniški sistem, spletni portal za spremljanje zgodovine turnirjev in statistik ter za ustvarjanje skupnosti uporabnikov projektiranega informacijskega sistema. Trajanje projekta: od 2009 do 2010
  Viris (prijavitelj)
 5. Analiza mobilnih aplikacij na platformi Android – Vaccine
  Zaradi vse večje razširjenosti mobilnih telefonov, preprostega razvojnega procesa in velikega tržnega deleža platforme Android, se povpraševanje in uporaba mobilnih aplikacij za platformo Android povečuje. Hkrati se zaradi aktualnih dogodkov in čedalje bolj kompleksnih tehnologij širi tudi nezaupanje v legitimno početje mobilnih aplikacij. Orodje Vaccine, ki smo ga razvili na Inštitutu za varnost podatkov in informacijskih sistemov, je namenjeno učinkovitejšemu in lažjemu testiranju mobilnih aplikacij na platformi Android v realnem času. Zaradi neposrednega dostopa in spreminjanja spremenljivk ter uporabe metod v realnem času, orodje Vaccine predstavlja učinkovito izbiro za dinamično analizo mobilnih aplikacij. Aktualna izvorna koda orodja je dostopna na github-u. Trajanje projekta: od 2013 do 2014
  Viris (lastni razvoj)