#/press

In 2020 we presented at

 • Kako varni smo v pametnih stavbah?, Slovenski gradbeni grozd in CYBERSECURELIGHT (How save are we in smart buildings? Slovenian circular construction cluster and CYBERSECURELIGHT)
 • TEDx Ljubljana, delavnica DIGITALNO (workshop DIGITAL)
 • Kako lahko testiranje aplikacij in simulacije vdorov pomagajo organizacijam pri obvladovanju varnostnega tveganja, 23. letna konferenca notranjih revizorejev (How can Application testing and Intrusion simulations help organizations manage security risks, 23rd Annual Conference of internal auditors)
 • NT REMOTE, RED vs. BLUE V COVID-19 ERI – jesenska izdaja (RED vs. BLUE IN COVID-19 ERA – autumn edition)
 • Demokratična družba in kibernetske grožnje – spletna diskusija (Democratic society and cyber threats – online discussion)
 • ISACA EuroCACS 2020 Virtual Conference
 • Etični heker – poklic prihodnosti, 18. karierni sejem MojeDelo.com (Ethical hacker – the profession of the future, 18th career fair MojeDelo.com)
 • Conference 24/7/365
 • Webinar – Innovative solutions when fighting fraud
 • Webinar – Information security in municipality
 • NT REMOTE, RED vs. BLUE V COVID-19 ERI (RED vs. BLUE IN COVID-19 ERA)
 • Kibernetska varnost: celovito obvladovanje kibernetskih tveganj, sprememba zavedanja in varnostne kulture podjetja, Slovenski državni holding d. d. (Cyber ​​Security: comprehensive cyber risk management, changing awareness and business security culture, Slovenian Sovereign Holding)
 • SecureIT Conference, 2020, Slovenia

Past presentations

In 2020 we attended

 • TEDx Ljubljana
 • Conference 24/7/365
 • Cyber Night
 • NT REMOTE, RED vs. BLUE V COVID-19 ERI
 • Conference SecureIT20 

Past events

Journal and Scientific Articles

Online Articles

Archive