#/press

In 2020 we presented at

  • Webinar – Innovative solutions when fighting fraud
  • Webminar – Informacijska varnost v občinah
  • NT REMOTE, RED vs. BLUE V COVID-19 ERI
  • Kibernetska varnost: celovito obvladovanje kibernetskih tveganj, sprememba zavedanja in varnostne kulture podjetja, Slovenski državni holding d. d.
  • Conference SecureIT20

Past presentations

In 2020 we attended

  • NT REMOTE, RED vs. BLUE V COVID-19 ERI
  • Conference SecureIT20 

Past events

Journal and Scientific Articles

Online Articles

Archive