#/penetracijski test aplikacij

Opis

V okviru penetracijskega testa aplikacij za vas izvedemo simuliran napad na vaše spletne aplikacije (z različnimi ravnmi dostopa, če je potrebno) ali na katerokoli drugo vrsto aplikacij (programska oprema odjemalcev, strežnikov, krajevna programska oprema, sistemska programska oprema…), pri čemer ne povzročimo nikakršne škode. Pred tem skupaj z vami določimo lastnosti in cilje penetracijskega testa aplikacij – kakšen napad naj simuliramo, kako je motiviran navidezni napadalec, ali je napadalec zunanji ali notranji in podobno. Hkrati zabeležimo in vključimo v poročilo vse odkrite pomanjkljivosti ter podamo ustrezna priporočila za njihovo sanacijo. S tem pridobite informacije o najšibkejših mestih vaših aplikacij.

Za koga

Penetracijski test aplikacij je primeren za podjetja, ki so že izvedle določene zaščitne ukrepe svojih aplikacij (ali so to zanje naredili njihovi zunanji izvajalci) in želijo preveriti njihovo učinkovitost. Penetracijski test namreč ni celovit varnostni pregled, ampak je usmerjen na tiste varnostne pomanjkljivosti, ki na čim bolj enostaven način omogočijo napadalcu, da doseže svoje cilje.

Rezultati

Ob zaključku projekta prejmete izčrpno poročilo o sistemskem penetracijskem testu, ki vsebuje:

  • osnovne informacije o projektu
  • poročilo za upravo
  • pregled ciljev penetracijskega testa
  • potek izvedbe penetracijskega testa skupaj s pridobljenimi podatki in dostopi
  • opis drugih mogočih scenarijev napadov
  • pregled odkritih pomanjkljivosti
  • ugotovitve in priporočila

Storitve po vaši meri