Archive for February, 2015

Izzivi mladim

Viris je sodeloval z izzivoma na dogodku Izzivi mladim v organizaciji SPIRITA Slovenije. Gre za serije brezplačnih delavnic, kjer mladi z inovativnimi pristopi rešujejo poslovne izzive podjetij. Mladi imajo en teden časa za iskanje idejnih rešitev in predstavitev izsledkov. Cilj tovrstnih delavnic je med drugim tudi zaposlovanje mladih, perspektvnih kadrov. Več informacij o delavnicah Izzivi mladim na http://www.podjetniski-portal.si/o-podjetnistvu/izzivi-mladim ali na https://www.facebook.com/
pages/Izzivi-mladim/752286194841442
.